Klimatilpasning-prosjekt

Mulighetsstudie Opovassdraget

Prosjektnavn: Mulighetsstudie Opovassdraget
Fylke: Vestland
Søker: Odda kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom

Odda kommune har kartlagt mulige flomdempende tiltak i Opovassdraget.