Klimatilpasning-prosjekt

Modellering av overflatevann på terreng

Prosjektnavn: Modellering av overflatevann på terreng
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Horten kommune
Tilskudd: 100 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann

Horten kommune skulle kartlegge tiltak for å håndtere overvann ved mye nedbør. Dessverre ble prosjektet avlyst.