Klimatilpasning-prosjekt

Overvann og framtidig regelverk sett i praksis

Prosjektnavn: Overvann og framtidig regelverk sett i praksis
Fylke: Viken
Søker: Nedre Eiker kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann

Nedre Eiker kommune har sett på regelverket for overvannshåndtering og hvordan det virker inn i kommunal planlegging.

Rapporten, som kan lastes ned under, kan benyttes som et oppslagsverk ved behandling av overvannsspørsmål etter vannressursloven og plan- og bygningsloven.