Klimatilpasning-prosjekt

Overvannsanalyse i forbindelse med kommuneplan

Prosjektnavn: Overvannsanalyse i forbindelse med kommuneplan
Fylke: Viken
Søker: Trøgstad kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann, Planlegging

Trøgstad kommune har laget en overvannsstrategi og aktsomhetskart. Kommunen har brukt resultatene inn i kommuneplanens arealdel, og vil bruke de videre i planbestemmelser og byggesaksbehandling.