Klimatilpasning-prosjekt

Overvannshåndtering i tettstedet Stjørdal

Prosjektnavn: Overvannshåndtering i tettstedet Stjørdal
Fylke: Trøndelag
Søker: Stjørdal kommune, Etat Teknisk Drift
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Overvann

Stjørdal kommune har kartlagt tiltak for overvannshåndtering. Kommunen har blant annet hentet inn data, modellert flom i sentrumsområdet og skissert en bekkeåpning. Kunnskapsgrunnlaget har så blitt brukt i kommunenplanens arealdel.