Klimatilpasning-prosjekt

Seminar om klimatilpasning i landbruket

Prosjektnavn: Seminar om klimatilpasning i landbruket
Fylke: Viken
Søker: Gjøvik kommune
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Landbruk, Seminar og kurs

Gjøvik kommune har arrangert et seminar om hvordan landbruket kan tilpasses et klima i endring.