Klimatilpasning-prosjekt

Utarbeidelse av Kombinasjonsmodell

Prosjektnavn: Utarbeidelse av Kombinasjonsmodell
Fylke: Viken
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 220 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Flom, Overvann, Sårbarhetsanalyse, Vann og avløp

Asker kommune ville lage en kombinert modell for overflateavrenning og rørsystemer for hele kommunen. Prosjektet ble nedskalert til et mindre område, og delt opp i tre deler:

  1. Elvemodellering med flomsoner for blant annet arealplanlegging.
  2. Overflatemodellering med utbredelse, dybde og retning ved kraftig nedbør til bruk ved planlegging av flomveier og infrastruktur.
  3. Kombinasjonsmodell for et mer detaljert bilde av vanntransporten som kan brukes for å identifisere eventuelle flaskehalser i infrastrukturen.