Klimatilpasning-prosjekt

Vær en smart politiker

Prosjektnavn: Vær en smart politiker
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Vestfold fylkeskommune
Tilskudd: 115 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2016
Tema: Seminar og kurs

Vestfold fylkeskommune har utviklet et kurs for å gi lokale og regionale politikere økt kunnskap om klimaendringer, utfordringer og muligheter. 

Todelt kurs

Kurset var todelt, der den ene delen var erfaringer fra Trondheim kommune sitt arbeid med klimatilpasning, og den andre besto av:

  • bevisstgjøring av juridiske temaer
  • juridiske rammer for klimarelatert farevurdering
  • overvannshåndtering og avløpskapasitet
  • håndtering av flomfare, særlig i små vassdrag
  • landbruk, helse og biologisk mangfold