Klimatilpasning-prosjekt

Aktsemdkart for overvatn og flaum

Prosjektnavn: Aktsemdkart for overvatn og flaum
Fylke: Vestland
Søker: Fjell kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom, Overvann, Planlegging

Fjell kommune har laget et aktsomhetskart for overvann og flom. Prosjektet har bidratt til å belyse viktige tiltak, vedlikehold og videre planarbeid.