Klimatilpasning-prosjekt

Bedre beslutningsgrunnlag i klimatilpassingen

Prosjektnavn: Bedre beslutningsgrunnlag i klimatilpassingen
Fylke: Troms og Finnmark
Søker: Troms fylkeskommune
Tilskudd: 600 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2017
Tema: Planlegging

Troms fylkeskommunen skal skråbildefotografere kyst og strandsone langs sjø og vassdrag for å dokumentere endringer i landskapet. Kunnskapsgrunnlaget vil gå inn i regional forvaltningsplang for vannregion med tilhørende handlingsprogram.