Klimatilpasning-prosjekt

Bølgepåvirkning for deler av Fedafjorden

Prosjektnavn: Bølgepåvirkning for deler av Fedafjorden
Fylke: Agder
Søker: Kvinesdal kommue
Tilskudd: 50 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Havnivåstigning

Kvinesdal kommune har laget en bølgeanalyse for deler av Fedafjorden. Analysen har ført til endringer i byggehøyde i kommuneplanens arealdel. Se detaljer i rapporten under.