Klimatilpasning-prosjekt

Flaumsonekartlegging i Bø og Sauherad

Prosjektnavn: Flaumsonekartlegging i Bø og Sauherad
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Bø kommune, teknisk eining
Tilskudd: 456 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom

Bø kommune har kartlagt flomsoner i Bø sentrum og langs Bøelva. De kartlagte sonene inngår i kommuneplanens arealdel. Kunnskapen fra prosjektet er også brukt i beredskapsarbeid og vurdering av tiltak for å redusere flomfare.