Klimatilpasning-prosjekt

Flaumsonekartlegging med konseptanalyse

Prosjektnavn: Flaumsonekartlegging med konseptanalyse
Fylke: Vestland
Søker: Osterøy kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom

Osterøy kommune har kartlagt flomfare og sett på hvilke tiltak som kan gjøres for å redusere flomfaren i sentrum. Kommunen har også vurdert tiltak for en bedre overvannshåndtering. Se detaljene i rapporten under.