Klimatilpasning-prosjekt

Klimautfordringer i Nes kommune

Prosjektnavn: Klimautfordringer i Nes kommune
Fylke: Viken
Søker: Nes kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom

Nes kommune har kartlagt skred- og flomfarer i deler av Nesbyen sentrum, og økt egen kunnskap om klimautfordringer. Kunnskapen vil bli brukt inn i kommunens planarbeid.