Klimatilpasning-prosjekt

Forsinka overflateavrenning i Follebu

Prosjektnavn: Forsinka overflateavrenning i Follebu
Fylke: Innlandet
Søker: Gausdal kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom, Overvann

Gausdal kommune har kartlagt flomveier, vannmengder og mulige tiltak for å redusere overvann og skadeomfang. Kommunen har detaljprosjektert flere av sikringstiltakene og inkludert dem i reguleringsplaner.