Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i Sandefjord kommune

Prosjektnavn: Klimatilpasning i Sandefjord kommune
Fylke: Vestfold og Telemark
Søker: Sandefjord kommune
Tilskudd: 204 800
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom, Overvann, Planlegging

Sandefjord kommune har kartlagt klimakritiske områder og laget en klimatilpasningsstrategi. Strategien er forankret i klima- og energiplanen, og har en tilhørende handlingsplan. Les mer i rapporten og på kommunens nettsider.