Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasningsprosjekt Grimsbekken

Prosjektnavn: Klimatilpasningsprosjekt Grimsbekken
Fylke: Agder
Søker: Kristiansand kommune, parkvesenet
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Blå-grønne løsninger, Flom, Vannforvaltning

Kristiansand kommune har flomvurdert Grimsbekken og analysert kulvertsystemet. Kommunen har beskrevet dagens tilstand, problemstillinger og forslag til forbedringer slik at bekken er rustet for klimaendringer. Se rapporten for flere detaljer.