Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune

Prosjektnavn: Klimatilpasningsstrategi for Kristiansand kommune
Fylke: Agder
Søker: Kristiansand kommune, by- og samfunnsenheten
Tilskudd: 283 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Klimatilpasningsstrategi

Kristiansand kommune har utarbeidet en klimatilpasningsstrategi. I 2018 ble  prosjektet utvidet med flere kommuner og videreført i et nytt klimatilpasningsprosjekt.