Klimatilpasning-prosjekt

Kunnskapsinnhenting til temaplan flom og overvann

Prosjektnavn: Kunnskapsinnhenting til temaplan flom og overvann
Fylke: Viken
Søker: Lier kommune
Tilskudd: 301 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom, Overvann, Planlegging

Lier kommune har kartlagt flomsoner langs to mindre elver, og gjort en flomanalyse for hele kommunen. Kunnskapen fra prosjektet har blitt brukt i arbeidet med en ny kommuneplan. Se rapporten for mer informasjon.