Klimatilpasning-prosjekt

Lokal overvannshåndtering – regnbed Bolstadhagen

Prosjektnavn: Lokal overvannshåndtering – regnbed Bolstadhagen
Fylke: Viken
Søker: Drammen kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Overvann

Drammen kommune har etablert regnbed for lokal overvannshåndtering. Kommunen fikk støtte til å vurdere effekten av regnbedene i 2019.