Klimatilpasning-prosjekt

Overvann - problemkartlegging og kunnskapsoppbygging

Prosjektnavn: Overvann - problemkartlegging og kunnskapsoppbygging
Fylke: Møre og Romsdal
Søker: Ålesund kommune
Tilskudd: 405 200
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Overvann

Ålesund kommune har kjøpt programvare for analyse av flomveier og analysert hele kommunen med og uten kulverter. Analysen har blant annet blitt brukt i VA-prosjekter, kommunale områdeplaner og reguleringsplaner.