Klimatilpasning-prosjekt

Utredning av flomtiltak i Hegga

Prosjektnavn: Utredning av flomtiltak i Hegga
Fylke: Viken
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2017
Tema: Flom

Asker kommune har utredet flomtiltak og vurdert etableringen av en flomtunnel. Utredningen har gitt kommunen økt kunnskap om muligheter for å flomsikre bygg og infrastruktur. Les mer i rapporten under.