Klimatilpasning-prosjekt

Avløpsproblematikk knyttet til klimaendringer

Prosjektnavn: Avløpsproblematikk knyttet til klimaendringer
Fylke: Nordland
Søker: Vågan kommune
Tilskudd: 400 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Havnivåstigning, Vann og avløp

Vågan kommune har kartlagt utfordringer med avløp knyttet til havnivåstigning og stormflo i Kabelvåg og Svolvær. Kommunen har utredet flere hendelser, blant annet tilbakeslag av kloakk, og foreslått tiltak for å hindre nye hendelser på de samme stedene. Les mer i rapproten under.