Klimatilpasning-prosjekt

Fagdag om klimatilpasning - kommunene på Haugaland

Prosjektnavn: Fagdag om klimatilpasning - kommunene på Haugaland
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune v/Miljøvernleder Ingrid Ebne
Tilskudd: 55 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Seminar og kurs

Klimanettverket Haugesund, Karmøy, Tysvær og Bokn har arrangert seminaret Fremtidig klima på Haugalandet.

Økt og mer intensiv nedbør vil skape større utfordringer i tiden som kommer. Noen av spørsmålene kommunene diskuterte på seminaret var:

  • Hvilke muligheter og begrensninger har vi for å håndtere overvannet?
  • Hvordan planlegger vi for økt nedbør?
  • Hvem tar regningen?
  • Kan overvannet være en ressurs?