Klimatilpasning-prosjekt

Flomanalyse for sentrum

Prosjektnavn: Flomanalyse for sentrum
Fylke: Trøndelag
Søker: Stjørdal kommune, Etat Teknisk Drift
Tilskudd: 262 375
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Overvann

Stjørdal kommune har kartlagt flomveier i sentrum. Kartleggingen inkluderer avrenning i terreng og i overvannsnettet. Se detaljer i rapporten under.