Klimatilpasning-prosjekt

Forprosjekt - Flomsikkring Nesheimvassdraget

Prosjektnavn: Forprosjekt - Flomsikkring Nesheimvassdraget
Fylke: Agder
Søker: Farsund kommune
Tilskudd: 150 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Flom

Farsund kommune har kartlagt mulige tiltak for flomsikring av Nesheimvassdraget. Se tiltakene i rapporten under.