Klimatilpasning-prosjekt

Havnivåstigning og sikringstiltak

Prosjektnavn: Havnivåstigning og sikringstiltak
Fylke: Sogn og Fjordane
Søker: Gloppen kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Havnivåstigning

Gloppen kommune har utviklet et interaktivt kart for å visualisere havnivåstigning. Kommunen har også sett på mulige tiltak for å sikre Sandnes sentrum mot stormflo.

Erfaringene og resultatene kan være relevante for andre lavtliggene byer, og er delt på en regional plansamling. Les mer i rapporten under.