Klimatilpasning-prosjekt

Interregionalt samarbeidsprosjekt om overvannsprob

Prosjektnavn: Interregionalt samarbeidsprosjekt om overvannsprob
Fylke: Viken
Søker: Akershus fylkeskommune
Tilskudd: 150 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Tema: Overvann

Akershus fylkeskommune skulle etablere et interregionalt samarbeidsprosjekt om overvann på fylkesveinettet. Dessverre ble ikke prosjektet gjennomført.