Klimatilpasning-prosjekt

Jordmorbekken

Prosjektnavn: Jordmorbekken
Fylke: Agder
Søker: Lyngdal kommune
Tilskudd: 357 800
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Tema: Flom

Lyngdal kommune skal kartlegge hvordan de kan flomsikre Jordmorbekken og skal blant annet se på åpning av bekken og etablering av fordrøyningsbasseng. Kommunen skal i tillegg til å undersøke flomsikkerheten se på tiltak og miljøtilstanden til bekken.