Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av flomveier i Nesodden kommune

Prosjektnavn: Kartlegging av flomveier i Nesodden kommune
Fylke: Viken
Søker: Nesodden kommune
Tilskudd: 310 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Flom, Overvann

Nesodden kommune har kartlagt flomveier. Kommunen har simulert tre ulike nedbørshendelser og sett på mulige tiltak. Les mer i rapporten under.