Klimatilpasning-prosjekt

Kartlegging av klimatilpasningsarbeid mot 2050

Prosjektnavn: Kartlegging av klimatilpasningsarbeid mot 2050
Fylke: Troms og Finnmark
Søker: Lebesby kommune kultur
Tilskudd: 162 825
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Seminar og kurs

Lebesby kommune har kartlagt klimatilpasningsarbeidet frem mot 2050. Ved å leie inn en klimaforsker, har kommunen har fått økt kunnskap om klimatilpasning og klimaendringer.