Klimatilpasning-prosjekt

Kartvisualisering av havnivåstigning

Prosjektnavn: Kartvisualisering av havnivåstigning
Fylke: Nordland
Søker: Bodø kommune
Tilskudd: 250 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Havnivåstigning

Bodø kommune har utarbeidet et interaktivt kart for å visualisere havnivåstigning. Målet var å vise effekten av havnivåstigning, og bruke kunnskapen inn i planlegging og videre arbeid med klimatilpasning.