Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning i Sandnes

Prosjektnavn: Klimatilpasning i Sandnes
Fylke: Rogaland
Søker: Sandnes kommune
Tilskudd: 700 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Flom, Havnivåstigning, Overvann, Planlegging

Sandnes kommune har kartlagt utfordringer og muligheter ved klimatilpasning av Sandnes sentrum. Kommunen har som mål å sette i gang tiltak slik at byen er en trygg og attraktiv by.

Det er mange erfaringer og resultater i rapporten under som kan være relevante for andre lavtliggende byer i Norge.