Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasning og konsekvensområde ytre miljø

Prosjektnavn: Klimatilpasning og konsekvensområde ytre miljø
Fylke: Trøndelag
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Avlyst
Søknadsår: 2018
Tema: Planlegging

Trondheim kommune skulle utvikle en metodikk for å kartlegge hvordan klimaendringene påvirker det som faller inn under begrepet ytre miljø. Dessverre ble prosjektet avlyst.