Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand

Prosjektnavn: Klimatilpasningsstrategi for nye Kristiansand
Fylke: Agder
Søker: Kristiansand kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Klimatilpasningsstrategi

Kristiansand kommune har laget en klimatilpasningsstrategi med tilhørende handlingsplan. Strategien og handlingsplanen kan lastes ned under.