Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasningstiltak på overvannssystemer

Prosjektnavn: Klimatilpasningstiltak på overvannssystemer
Fylke: Viken
Søker: Asker kommune
Tilskudd: 270 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Overvann

Asker kommune har utredet klimatilpasningstiltak for overvann i kommunen. Tiltakene er tre av fem anbefalinger fra en ROS-analyse etter en stor nedbørshendelse i 2016.

Kommunen har blant annet kartlagt infrastruktur, gjort målinger og beregninger av vannføring, vurdert tiltakspakker og gjennomført kost-nytte vurderinger. Les mer i rapporten under.