Klimatilpasning-prosjekt

Pilotprosjekt for behandling av overvann

Prosjektnavn: Pilotprosjekt for behandling av overvann
Fylke: Viken
Søker: Områdeutvikling, Bærum kommune
Tilskudd: 430 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2018
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann

Bærum kommune har kartlagt problematiske områder ved styrtregn i nedbørsfeltet Nadderud. Kommunen har sett på konsekvenser og risiko for skader, og mulige tiltak for et mer robust område.

Nyttig og anvendbar kunnskap

Kunnskapen fra prosjektet skal brukes i alle områdeplaner, reguleringsplaner og byggesaker i nedbørsfeltet. Kommunen skal også videreføre metoden og erfaringer til andre nedbørsfelt.