Klimatilpasning-prosjekt

Sårbarhetsanalyse for Osterøy kommune

Prosjektnavn: Sårbarhetsanalyse for Osterøy kommune
Fylke: Vestland
Søker: Osterøy kommune
Tilskudd: 500 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2018
Tema: Sårbarhetsanalyse

Osterøy kommune skal utføre en sårbarhetsanalyse for hvordan klimaendringene påvirker kommunen.