Klimatilpasning-prosjekt

Analyse av data og kompetanseheving

Prosjektnavn: Analyse av data og kompetanseheving
Fylke: Nordland
Søker: Narvik kommune
Tilskudd: 378 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Flom, Beredskap

Narvik kommune har gjennomført en pilot med overvåkning og varsling ved viktige bekkeinntak. Bekkene leder vann bort fra infrastruktur og bebyggelse, og må kontrolleres jevnlig for å fjerne blokkeringer av inntakene.

På sikt er målet å utvikle et system som gjør det lettere for kommunen å overvåke inntakene, planlegge overvannshåndteringen og begrense flomhendelser.