Klimatilpasning-prosjekt

Detaljplanlegging av flomsikringstiltak

Prosjektnavn: Detaljplanlegging av flomsikringstiltak
Fylke: Innlandet
Søker: Sør-fron kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Flom

Sør-Fron kommune har detaljplanlagt flomsikringstiltak i en sideelv som er sårbar for flomhendelser. Oversvømmelser i sideelven vil få store konsekvenser for hovedfartsårene gjennom Gudbrandsdalen. Hele rapporten kan lastes ned under.