Klimatilpasning-prosjekt

Flomforebygging og stedsutvikling

Prosjektnavn: Flomforebygging og stedsutvikling
Fylke: Viken
Søker: Nes kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Tema: Flom

Nes kommune skal sammen med NVE og Statens vegvesen vurdere flomsikringstiltak ved utløpet av Rukkedøla. Tiltakene skal være en del av stedsutviklingen, da flere av de flomutsatte områdene er en del av et mye brukt turområde.