Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasset uteområde ved bofellesskap

Prosjektnavn: Klimatilpasset uteområde ved bofellesskap
Fylke: Viken
Søker: Moss Kommunale Eiendomsselskap Kf
Tilskudd: 140 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Blå-grønne løsninger

Moss kommune skal bygge nye omsorgsboliger og har utredet klimatilpasningstiltak. Kommunen har blant annet sett på overvannshåndtering og blågrønn faktor. 

Flere tiltak skal gjennomføres

I anbudet har kommunen stilt krav om blant annet oppnåelse av blågrønn faktor og grønne tak. Grindvold omsorgsboliger skal stå ferdig i 2024. 

Resultatene fra rapporten har blitt brukt videre i detaljprosjekteringen av byggeprosjektet, men er også relevante for andre prosjekter i kommunen.