Klimatilpasning-prosjekt

Havnivåstigning og planlegging i sjønære områder

Prosjektnavn: Havnivåstigning og planlegging i sjønære områder
Fylke: Trøndelag
Søker: Trondheim kommune
Tilskudd: 460 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Havnivåstigning, Grunnforhold

Trondheim kommune har kartlagt hvordan de kan ta hensyn til havnivåstigning, infrastruktur og arealplanlegging i tre pilotområder. For de tre områdene har kommunen laget situasjonskart, se vedlegget under.

Vil inkludere havnivåstigning i planarbeidet

Fremover ønsker kommunen å utvide situasjonskartene for de tre pilotområdene til hele kommunen. Et mål er at kartene skal bli en del av det offisielle kartgrunnlaget, og dermed komme på listen over datagrunnlag som arealplanleggere må ta hensyn til.

Metodikken og kartene har blitt delt gjennom Klimanettverk Trøndelag, men kan også være nyttig for kommuner utover Trøndelag.

Viktig med godt samarbeid

Kommunen har samarbeidet med Norges geologiske undersøkelser (NGU) og Kartverket. Gjennom samarbeidet har de sett på tilgjengelige data, og muligheten for å dele og bruke informasjonen.

Samarbeidet har også lagt grunnlaget for flere mulige prosjekter om havnivåstigning, blant annet:

  • modellere endringer i elveløp og erosjon
  • kartlegge sjønære deponier og forurenset grunn
  • kartlegge infrastruktur for samfunnssikkerthet

Relevante ressurser