Klimatilpasning-prosjekt

Klimasikkert drikkevann

Prosjektnavn: Klimasikkert drikkevann
Fylke: Innlandet
Søker: Oppland fylkeskommune
Tilskudd: 850 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Drikkevann

Oppland fylkeskommune har tilegnet seg mer kunnskap om lokale konsekvenser av klimaendringer på drikkevann. Fylkeskommunen har også kartlagt tiltak for å sikre drikkevannsforsyningen fremover.

Ettersom temperaturen stiger, vil noen av hovedutfordringene for vannkvaliteten i regionen være mer naturlig organisk materiale, alger og mikroorganismer. Les mer i rapporten under.