Klimatilpasning-prosjekt

Klimatilpasningsbehov ved lukkingsanlegg

Prosjektnavn: Klimatilpasningsbehov ved lukkingsanlegg
Fylke: Trøndelag
Søker: Ørland kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Tema: Havnivåstigning, Landbruk

Ørland kommune skal utrede hvordan klimaendringer kan påvirke kanalsystemet. Stigende havnivå kombinert med økt nedbør og stormflo vil gi økt flomfare. Kommunen skal derfor se på dimensjonering av kanaler og andre tiltak.