Klimatilpasning-prosjekt

Kommunale retningslinjer for klimatilpasning

Prosjektnavn: Kommunale retningslinjer for klimatilpasning
Fylke: Rogaland
Søker: Haugesund kommune
Tilskudd: 300 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Overvann, Vann og avløp

Haugesund kommune har laget en tematisk kommunedelplan for overvann. Planen var opprinnelig å lage kommunale retningslinjer for lokal håndtering av overvann, men kommunen ble inspirert av hvordan andre kommuner jobber med klimatilpasning og overvann, og bestemte seg for å lage en kommunedelplan.

Mulighet for større påvirkning

En kommunedelplan sikrer flerfaglig medvirkning, og gir et formelt regelverk med plankart og bestemmelser. Dermed blir det mulig for kommunen å sette krav og påvirke overvannshåndtering og klimatilpasning tidlig i planprosesser.​ 

Relevante ressurser