Klimatilpasning-prosjekt

Kompetanseheving overvann

Prosjektnavn: Kompetanseheving overvann
Fylke: Viken
Søker: Hvaler kommune
Tilskudd: 350 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Overvann

Hvaler kommune har laget en overvannsveileder. Veilederen utdyper kravene i kommuneplanen og sier noe om hvordan bestemmelsene og retningslinjene kan følges opp i reguleringsplaner og byggesaker.