Klimatilpasning-prosjekt

Kunnskapsløft i klimatilpasning for ansatte

Prosjektnavn: Kunnskapsløft i klimatilpasning for ansatte
Fylke: Nordland
Søker: Beiarn kommune
Tilskudd: 14 190
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Seminar og kurs

Beiarn kommune har deltatt på NVEs fagsamlig region Nord om helhetlig planlegging i nedbørfelt. Målet med å delta på fagsamlingen var å lære mer om hvordan samfunnet kan bli bedre rustet til å møte flom- og skredhendelser.

Kunnskapen fra kurset kom godt med i revideringen av kommunens klima- og energiplan, som tidligere ikke inkluderte klimatilpasning.

Relevante ressurser