Klimatilpasning-prosjekt

Lokal overvannshåndtering – regnbed Bolstadhagen

Prosjektnavn: Lokal overvannshåndtering – regnbed Bolstadhagen
Fylke: Viken
Søker: Drammen kommune
Tilskudd: 121 000
Status: Gjennomført
Søknadsår: 2019
Tema: Blå-grønne løsninger, Overvann

Drammen kommune har etablert et regnbed på Bolstadhagen og ønsket å vurdere hvor godt det fungerer. Kommunen har blant annet sett på kapasitet, vinterforhold, vannkvalitet og hvor godt plantene egner seg. 

Bedet fungerer godt nok

Konklusjonen var at bedet fungerer godt, selv med noe mangelfull oppfølging. Med tettere oppfølging og noen justeringer kan regnbedet fungere enda bedre. Les mer i fagrapporten under.

Kommunen fant at det lønner seg å bruke norske plantearter som trives med variabel vannstand, for eksempel arter som vokser langs elvebredder.