Klimatilpasning-prosjekt

Hvordan økende havnivå påvirker grunnforhold

Prosjektnavn: Hvordan økende havnivå påvirker grunnforhold
Fylke: Vestland
Søker: Os kommune
Tilskudd: 200 000
Status: Under gjennomføring
Søknadsår: 2019
Tema: Havnivåstigning, Grunnforhold

Os kommune skal undersøke hvilken effekt økende havnivå vil ha på grunnforholdene i kommunesenteret Osøyro.